Nach Lai Lyrics in English (Translation) – Akaal

by :

Nach Lai lyrics (English Translation):The Song is sung by Akaal, and lyrics are written by Chann Angrez. We hope you enjoy this song.

📌 Song TitleNach Lai
🎤 SingersAkaal
✍️ LyricsChann Angrez
🎼 Music

Nach Lai Lyrics in English (Translation)

Romanized

Usanē Kadē Nahīṁ Pītā Para Hara Rōza Kadē Nahīṁ Pīndā,
nakharē Pugai Cali Akārana Bikhai Nā.,
Usanē Kadē Nahīṁ Pītā Para Hara Rōza Kadē Nahīṁ Pīndā,
nakharē Pugai Cali Akārana Bikhai Nā. ||

Bāhara Nikalō Atē Pūrī Dunī’ā Nū Jita Li’ā Hai,
jaṭī Marē āvēgī Harī,
uha Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ ḍānsa Vāṅga Nacadī Hai,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

Advertisements

jivēṁ Tusīṁ Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ Nacadē Hō,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

,
maiṁ Ika Jāṁ Dō Nahīṁ Dēkhē Hana,
kajūsa Sūṭa 100 Biṭara,
ō Cana Agarēja Kahidē Vaḍē Cana Cana,
huṇa Maiṁ Tuhānū Tārē Dikhāvāṅgā ||

maiṁ Ika Jāṁ Dō Nahīṁ Dēkhē Hana,
kajūsa Sūṭa 100 Biṭara,
ō Cana Agarēja Kahidē Vaḍē Cana Cana,
huṇa Maiṁ Tuhānū Tārē Dikhāvāṅgā ||

unhāṁ Nū Ika Vārī Saurī Saurī Kahiṇā Paindā Hai,
tusīṁ Jaṭī Nāla Jinī Vāra Nahīṁ Laṛōgē,
uha Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ ḍānsa Vāṅga Nacadī Hai,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

Advertisements

jivēṁ Tusīṁ Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ Nacadē Hō,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

,
jāṇō Vi’āha Dē Laḍū Dā Asara,
Laggu Jadōṁ Tusīṁ Saundē Hō, Tusīṁ Khā’ōgē,
hāla Tā Tū Yārā Vī Phōna Vī Nā,
pahī’ē Phira Puchaṇagē ||

jāṇō Vi’āha Dē Laḍū Dā Asara,
Laggu Jadōṁ Tusīṁ Saundē Hō, Tusīṁ Khā’ōgē,
hāla Tā Tū Yārā Vī Phōna Vī Nā,
pahī’ē Phira Puchaṇagē ||

yāda Rakhō Ki Maiṁ Daravāzā Vī Nahīṁ Khōl’hāṅgā,
tusīṁ Samēṁ Sira Ghara Nahīṁ Jāvōṅgē,
uha Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ ḍānsa Vāṅga Nacadī Hai,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

jivēṁ Tusīṁ Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ Nacadē Hō,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

tusīṁ Ithē Sōnā Nahīṁ Labha Sakadē,
uha Bēbē Sārī ṭōra Kahidē Hana,
uha Hōrēsa Kuṛī Nū Parī Kahidē Hana,
jaṭī Vēkhī Kāḍē Gaura Nā ||

tusīṁ Ithē Sōnā Nahīṁ Labha Sakadē,
bābē Kahi Sārī ṭāraca,
uha Hōrēsa Kuṛī Nū Parī Kahidē Hana,
jaṭī Vēkhī Kāḍē Gaura Nā ||

,
jāna Tērē Kadamā Ca Rakha Dūgī Jē,
tū Dila Jaṭā Thalē Rakhī’ē,
uha Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ ḍānsa Vāṅga Nacadī Hai,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā ||

jivēṁ Tusīṁ Vi’āha Tōṁ Pahilāṁ Nacadē Hō,
phira Uha āpaṇī Uṅgalī Nāla Nacēgā

Traslation / Meaning

She never drank but never drank every day,
Nakhre Pugai Challi Akaran Dikhai Na,
She never drank but never drank every day,
Nakhre Pugai Challi Akaran Dikhai Na,
,
Get out and win the whole world they again,
Jatti Murray will come and green,
He dances like a dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
Dance as you dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
,
I haven’t seen one or two,
Miserly suit 100 bitter,
O Chann Englishman called Big Chann Chann,
Now I will show you the stars,
,
I haven’t seen one or two,
Miserly suit 100 bitter,
O Chann Englishman called Big Chann Chann,
Now I will show you the stars,
,
They have to say sorry sorry once in a while,
You won’t fight the jatti as many times,
He dances like a dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
Dance as you dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
,
Know the effect of wedding laddu,
Laggu when you sleep, you’ll eat,
Hale ta tu yaara vich phone vi na,
The wheels will ask again,
,
Know the effect of wedding laddu,
Laggu when you sleep, you’ll eat,
Hale ta tu yaara vich phone vi na,
The wheels will ask again,
,
Remember I’m not going to open the door either,
You won’t go home on time,
He dances like a dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
Dance as you dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
You can’t find gold here,
They babe say the whole tor,
They call the Horace girl a fairy,
Jatti Vekhi Kade Gaur Na,
,
You can’t find gold here,
Babe say the whole torch,
They call the Horace girl a fairy,
Jatti Vekhi Kade Gaur Na,
,
,
Jaan tere kadama cha rakh daungi je,
You will hold the heart jatta bottom,
He dances like a dance before marriage,
Then he will dance with his finger,
,
Dance as you dance before marriage,
Then he will dance with his finger

Written By: Chann Angrez

 


Music Video of Nach Lai Song

Slide Up
x