அரபிக் கூத்து Arabic Kuthu Song Lyrics – Anirudh Ravichander, Jonita Gandhi

by :

Arabic Kuthu Song lyrics : Arabic Kuthu is a Tamil song written by Siva Karthikeyan, and composed by Anirudh Ravichander. While Anirudh Ravichander, Jonita Gandhi sings the song.

📌 Song TitleArabic Kuthu
🎤 SingersAnirudh Ravichander,Jonita Gandhi,
✍️ LyricsSiva Karthikeyan,
🎼 MusicAnirudh Ravichander,

Arabic Kuthu Song Lyrics

Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhaa
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Habibo..ooo

Malama Pitha Pithadhae
Malama Pitha Pithadhae
Mala Pitha Pithadhae
Malama Pithadhae

Advertisements

Hey Malama Pitha Pithadhae
Malama Pitha Pithadhae
Mala Pitha Pithadhae
Malama Pithadhae

Holi Holi
Pakathula Sirikkum Rangoli
Jolly Jolly
Vekkathula Mayangura Doli
Gaali Gaali
Mothathula Avanum Dhan Gaali
Jolly Jolly Adipoli

Halamithi Habibo
Halamithi Mithi Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Mithi Vandhaa
Halamithi Habibo
Halamithi Mithi Vandhaale
Halamithi Habibo
Halamithi Mithi Oo

Oh Cutie Nee Sweety
Un Beauty Adhil Maati
Naa Mellamma Mellamma Gaali
Adha Sollala Sollala Podi
Mudhal Vaati Padam Kaati
Enna Vaati Kanna Kaati
Love Ah Konjama Konjama Yethi
Enna Senjita Senjita Oruthi

Advertisements

Ivan Yaaro Sokka Vachaanae
En Manasukulla Kuzhandhai
Pola Konjikittaanae
Love Ah Vachaanae
Ivan Yaaro Kick Ah Vachaanae
En Vayasukulla Mudhal Mazhaiyaa
Feel Ah Vachaanae

Halamithi Habibo Halamithi
Halamithi Habibo Halamithi
Halamithi Habibo Halamithi
Halamithi Habibo Halamithi
Habidaa

Hey Beedha Balihabi
Balibaadhi Balihabi
Balihabeedha Balihabi
Vallae Vallae Balihabi

Hey Beedha Balihabi
Balibaadhi Balihabi
Balihabeedha Balihabi
Vallae Vallae Balihabi

Halwa Ee Balubabeedhadhae
Ee Balubabeedha
Halwa Ee Balubabeedhadhae
Eh Vathaadhae
Halwa Ee Balubabeedhadhae
Ee Balubabeedha
Halwa Ee Balubabeedhadhae
Eh Vathaadhae

Holi Holi
Pakathula Sirikkum Rangoli
Jolly Jolly
Vekkathula Mayangura Doli
Gaali Gaali
Mothathula Avanum Dhan Gaali
Jolly Jolly Adipoli

Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhaa
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Habibo..ooo

Oh Cutie Nee Sweety
Un Beauty Adhil Maati
Naa Mellamma Mellamma Gaali
Adha Sollala Sollala Podi
Mudhal Vaati Padam Kaati
Enna Vaati Kanna Kaati
Love-a Konjama Konjama Yethi
Enna Senjita Senjita Oruthi

Ivan Yaaro Sokka Vachaanae
En Manasukulla Kuzhandhai
Pola Konjikittanae
Love Ah Vachaanae
Ivan Yaaro Kick Ah Vachaanae
En Vayasukulla Mudhal Mazhaiyaa
Feel Ah Vachaanae

Halamithi Habibo
Halamithi Mithi Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Mithi Vandhaa
Halamithi Habibo
Halamithi Mithii Vandhaalae
Halamithi Habibo
Halamithi Habibo ..ooo

Malama Pitha Pithadhae
Malama Pitha Pithadhae
Mala Pitha Pithadhae
Malama Pithadhae

Hey Malama Pitha Pithadhae
Malama Pitha Pithadhae
Mala Pitha Pithadhae
Malama Pithadhae

Hey Beedha Balihabi
Balibaadhi Balihabi
Balihabeedha Balihabi
Vallae Vallae Balihabi
Halamithi Balihabi Halamithi
Halamithi Balibaadhi

Halamithi Habibo

More Song
#
#
#
#

Arabic Kuthu Lyrics in Tamil

ஆண் : ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபி வந்தா
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபிபோ……….ஓஓ……

ஆண் : மலம பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தா பித்தாதே
மல பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தாதே……

ஆண் : ஹே……….மலம பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தா பித்தாதே
மல பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தாதே…..

ஆண் : ஹோலி ஹோலி
பக்கதுல சிரிக்கும் ரங்கோலி
ஜாலி ஜாலி
வெக்கதுல மயங்குற டோலி
பெண் : காலி காலி
மொத்ததுல அவனும்தான் காலி
ஜாலி ஜாலி அடிபொலி

ஆண் : ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி வந்தா
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி……….ஓஓ……

ஆண் : ஓ க்யூட்டி நீ ஸ்வீட்டி
உன் ப்யூட்டி அதில் மாட்டி
நான் மெல்லம்மா மெல்லம்மா காலி
அத சொல்லல சொல்லல போடி
முதல் வாட்டி படம் காட்டி
என்ன வாட்டி கண்ணக் காட்டி
லவ்வ கொஞ்சமா கொஞ்சமா ஏத்தி
என்ன செஞ்சிட்டா செஞ்சிட்டா ஒருத்தி…….

பெண் : இவன் யாரோ சொக்க வச்சானே
என் மனசுக்குள்ள
குழந்தை போல கொஞ்சிக்கிட்டானே
லவ்வ வச்சானே
இவன் யாரோ கிக்கா வச்சானே
என் வயசுக்குள்ள முதல் மழைய
ஃபீல்லா வச்சானே

ஆண் : ஹலமிதி ஹபிபோ ஹலமிதி
ஹலமிதி ஹபிபோ ஹலமிதி
ஹலமிதி ஹபிபோ ஹலமிதி
ஹலமிதி ஹபிபோ ஹலமிதி
பெண் : ஹபிதா ஆ..

ஆண் : ஹேய் பிதா பலிஹபி
பலிபாதி பலிஹபி
பலிஹபிதா பலிஹபி
வல்லே வல்லே பலிஹபி

ஆண் : ஹேய் பிதா பலிஹபி
பலிபாதி பலிஹபி
பலிஹபிதா பலிஹபி
வல்லே வல்லே பலிஹபி

பெண் : ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஈ பலுபபிதா
ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஏ…….வத்தாதே
ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஈ பலுபபிதா
ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஏ…….வத்தாதே

ஆண் : ஹோலி ஹோலி
பக்கதுல சிரிக்கும் ரங்கோலி
ஜாலி ஜாலி
வெக்கதுல மயங்குற டோலி
பெண் : காலி காலி
மொத்ததுல அவனும்தான் காலி
ஜாலி ஜாலி அடிபொலி

ஆண் : ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபி வந்தா
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி ஹபிபோ…….ஓஒ……

ஆண் : ஓ க்யூட்டி நீ ஸ்வீட்டி
உன் ப்யூட்டி அதில் மாட்டி
நான் மெல்லம்மா மெல்லம்மா காலி
அத சொல்லல சொல்லல போடி
முதல் வாட்டி படம் காட்டி
என்ன வாட்டி கண்ணக் காட்டி
லவ்வ கொஞ்சமா கொஞ்சமா ஏத்தி
என்ன செஞ்சிட்டா செஞ்சிட்டா ஒருத்தி…….

பெண் : இவன் யாரோ சொக்க வச்சானே
என் மனசுக்குள்ள
குழந்தை போல கொஞ்சிக்கிட்டானே
லவ்வ வச்சானே
இவன் யாரோ கிக்கா வச்சானே
என் வயசுக்குள்ள முதல் மழைய
ஃபீல்லா வச்சானே

ஆண் : ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி வந்தா
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி வந்தாலே
ஹலமிதி ஹபிபோ
ஹலமிதி மிதி……….ஓஓ……

ஆண் : மலம பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தா பித்தாதே
மல பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தாதே

ஆண் : ஹே……….மலம பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தா பித்தாதே
மல பித்தா பித்தாதே
மலம பித்தாதே

ஆண் : ஹேய் பிதா பலிஹபி
பலிபாதி பலிஹபி
பலிஹபிதா பலிஹபி
வல்லே வல்லே பலிஹபி
ஹேய் ஹலமிதி பலிபாதி ஹலமிதி
பலிஹபி ஹலமிதி

ஆண் : ஹலமிதி ஹபிபோ…….

Arabic Kuthu Song’s Video

In conclusion, Arabic Kuthu Song Lyrics are a beautiful song. The lyrics are straightforward, and anyone can easily understand them.

Slide Up
x