Ang Pamilya Madrigal (The Family Madrigal) Lyrics in English (Translation) – Encanto (OST)

by :

Ang Pamilya Madrigal (The Family Madrigal) lyrics in English:The Song is sung by Encanto (OST), and lyrics are written by Encanto (OST). We hope you enjoy this song.

📌 Song TitleAng Pamilya Madrigal (The Family Madrigal)
🎤 Singers Encanto (OST)
✍️ Lyrics Encanto (OST)
🎼 Producer Encanto (OST)

Ang Pamilya Madrigal (The Family Madrigal) Lyrics in English (Translation) – Encanto (OST)

Romanized

Kahon! Laryo! Pinto!
Halina Kayo!
Tahanang ‘to Ang Pamilya Ay Kumpleto
Puno Ng Musikang Tila Ba Lahat Sadya
Aking Pamilya, Mga Bituin Sa Langit
Nagniningning, May Husay Na Kumikinang
Woah!
Mahal Naming Abuela, Siya Ang Boss
Woah!
At Dinala Kaming Lahat Dito
Woah!
Isang Biyaya Ang Bawat Taon
Kay Rami Pa’ng Dapat Malaman Niyo, Uy!


Eto Ang Pamilya Madrigal
Eto Ang Tahanang Madrigal
O Nandyan Na!
Lugar Kung Sa’n Mga Tao’y Tila May Mahika
Pamilya Ako ‘to Ang Madrigal

Advertisements

Si Tiya Pepa, Kakambal Niya Ang Klima
‘Pag Malungkot Ang Panahon, Naloko Na
Si Tiyo Bruno, Wag Ikuwento Si Bruno
Noon Siya’y Manghuhula Na Nawalang Bigla
Oh!
Ang Nanay Ko, Julieta, May Galing
Woah!
Na Manggamot Sa Kanyang Lutuin
Woah!
Gamot Na Tunay Anyang Pagkain
Galing ‘di Ba? Nanay Ko Yata Siya, Nay!


Eto Ang Pamilya Madrigal
Eto Ang Tahanang Madrigal (Makikiraan Po!)
Oo, Puno Nga Ng Hiwaga At Ng Mahika
Uy, Pamilya Ako ‘to Ang Madrigal
Umibig Sila Sa Mga Madrigal
Parte Na Sila Ng Mga Madrigal
Bale Tiyo Felix Ang Kay Pepa
At Si Tatay Kay Julieta
At Yung Lola Na Ngayon Si Abuela Madrigal
Eto, Eto


Sumpang Palaging Sa’yo’y Tutulong
Nang Ang Milagro Ay Tuloy Ang Sulong
Mundo At Baryo, Tuloy Ang Gulong
Sipag At Katapatan, Ang Bubuhay Sa Milagro
Ang Bawat Kapamilya, Apoy Ng Ating Milagro


Sige, Sige, Sige, Sige
Daming Bagets Sa Bubong Kaya Makinig Na
Bakit Raw? Eto Na Mga Apo Ni Lola (apo Ni Lola)
Pinsang Dolores, Tainga’y Kay Talas
Camilong Yango.. ?
Antonio’y Bibigyan Pa Lang
At Sina Ate, Isabella At Luisa
May Malakas, May Walang Kapintasan
Isabella
Bulaklak Bigay Niya’y Saya
Isabella
Ang Anak Na Huwaran Daw
Luisa, Luisa, Luisa, Luisa
Si Luisa Ay Lakas
Ganda’t Lakas Walang Kapintas

Advertisements

Eto Nga Ang Buhay Madrigal
Eto Ang Pamilya Madrigal
Oo, Puno Nga Ng Hiwaga At Ng Mahika
At Yun Na Nga Ang Pamilya Madrigal
Adios


Ay, May Gagawin Pa Ang Mga Madrigal
Nakuwento Ko Na Ang Pamilya Ng Madrigal
Ala ‘kong Balak Na Ang Buhay Ko Ay Makantal
Balik Na Tayo, Pamilya Ng Madrigal
Paano Si Mirabel?
Una Si Abuela, Tapos Tiya Pepa, Kakambal Ang Klima
Paano Si Mirabel?
Tanggal Ang Sakit Mo Kay Nanay Julieta At Kanyang Arepa
Paano Si Mirabel?
Tatay Agustin, Lagi Lang Naaaksidente
Paano Si Mirabel?
E Sabi Niyo Gusto Niyo Kuwento, Kaya Sina Ate At Pinsan Ang


Mirabel!
Si Insan Camilo, Tiyak Na Kung Papatawanin Ka
Mirabel!
Si Insan Dolores, Isang Milyong Layo Dinig Ka Pa
Mirabel!
At Si Mister Mariano Kung Gusto Mo Si Ateng Pakasalan
Pero Eto Lang, At Sana’y Pagkakataon Na Siya’y Hindi
Mali, E Sige, Aalis Na Nga Ako
Mirabel!
Pamilyang Kay Husay
Mirabel!
Syempre Ang Pamilya Ko
Mirabel!
Kasi
Mirabel!

Traslation / Meaning

Box! Brick! Door!
Let’s go!
Home to the family is complete
Full of music that seems to be all on purpose
My family, stars in the sky
Shining, brilliantly shining
Wow!
Our dear Abuela, she is the boss
Wow!
And brought us all here
Wow!
Every year is a blessing
Because there’s so much more you should know, hey!


This is the Madrigal family
This is the Madrigal home
Or there it is!
A place where people seem to have magic
Madrigal is my family


Aunt Pepa, the climate is her twin
‘When the weather is sad, it’s fooled
Uncle Bruno, Don’t Talk About Bruno
He was a soothsayer who disappeared suddenly
Oh!
My mother, Julieta, has talent
Wow!
To treat his cook
Wow!
Food is real medicine
Isn’t it from? I think she’s my mother, nay!


This is the Madrigal family
This is the Madrigal home (Makikirana po!)
Yes, it is full of mystery and magic
Hey, Madrigal is my family
They fell in love with Madrigals
They are part of the Madrigals
Uncle Felix is ​​Pepa’s
And Dad to Julieta
And the grandmother is now Abuela Madrigal
Here, here


I swear to always help you
When the miracle continued to happen
World and village, the wheel goes on
Diligence and honesty, will live the miracle
Every family member, fire of our miracle


Alright, alright, alright, alright
Lots of teenagers on the roof so listen up
Why? Here are grandma’s grandkids (grandma’s grandkids)
Cousin Dolores, your ears are sharp
Camilong yango.. ?
Antonio will just give it
And sisters, Isabella and Luisa
Some are strong, some are flawless
Isabella
He gives me flowers and joy
Isabella
The son who is a role model
Luisa, Luisa, Luisa, Luisa
Luisa is strength
Beautiful strength flawless


This is the Madrigal life
This is the Madrigal family
Yes, it is full of mystery and magic
And that’s the Madrigal family
goodbye


Alas, the Madrigals have more to do
I have already told the story of the Madrigal family
I wish my life would be blessed
We’re back, Madrigal family
How about Mirabel?
First Abuela, then Aunt Pepa, the climate is twin
How about Mirabel?
Take away your pain from Mother Julieta and her arepa
How about Mirabel?
Father Agustin always has accidents
How about Mirabel?
You said you wanted a story, so sister and cousin


Wonderful!
Insan Camilo, will definitely make you laugh
Wonderful!
Insan Dolores, you’re a million miles away
Wonderful!
And Mister Mariano if you want to marry us
But that’s it, and I hope it’s a chance that he’s not
Wrong, okay, I’m leaving
Wonderful!
Good family
Wonderful!
Of course my family
Wonderful!
Because
Wonderful!

Written By: Encanto (OST)


Music Video of Ang Pamilya Madrigal (The Family Madrigal) Song

A little request. Do you like Ang Pamilya Madrigal (The Family Madrigal) Lyrics. So please share it. Because it will only take you a minute or so to share. But it will provide enthusiasm and courage for us. With the help of which we will continue to bring you lyrics of all new songs in the same way.

Slide Up
x